BMB202 . Veritabanı Yönetimi

Akademisyen
Doç. Dr. ERDİNÇ UZUN
Bölüm
Bilgisayar Mühendisliği

Ders Notları

Hafta Açıklama Dosya
1 Veritabanına Giriş Ders01.pdf
2 Varlık-İlişki Modeli Ders02.pdf
3 İlişkisel Model ve UML Ders03.zip
4 Normalizasyon Ders04.zip
5 İlişkisel Cebir ve SQL Ders05.zip
6 SQL-2 Ders06.zip
7 MySQL, Görünüm, İndeskleme, Kısıtlayıcılar Ders07.zip
8 Saklı Yordamlar, Tetikleyiciler, Transaction, Yetkilendirme Ders08.zip
9 ADO.Net C# Ders09.zip
10 ADO.NET, C#, MySQL Uygulaması Ders10.zip
11 OLAP, NoSQL, Clustering, Denormalizasyon, Hiyerarşilerin Modellenmesi Ders11.zip
12 ORM, LINQ, XML, JSON Ders12.pdf