BMB214. Programlama Dilleri Prensipleri

Akademisyen
Prof. Dr. ERDİNÇ UZUN
Bölüm
Bilgisayar Mühendisliği

Ders Notları

Hafta Açıklama Dosya
1 Programlama Dilleri Prensipleri - Derse Giriş Ders01.pdf
2 Başlıca Programlama Dillerinin Gelişimi Ders02.pdf
3 Sözdizimi (Syntax) ve Anlambilim (Semantics) Tanımlama Ders03.pdf
4 Sözcüksel (Lexical) ve Sözdizimsel (Syntax) Analiz Ders04.pdf
5 Names, Variables, Binding ve Scope Ders05.pdf
6 Data Types (Veri Türleri) Ders06.pdf
7 Expressions ve Assignment (Atama) Statements Ders07.pdf
8 Statement-Seviye Kontrol Yapıları (Statement-Level Control Structures) Ders08.pdf
9 Subprograms (Alt Programlar) Ders09.pdf
10 Alt Programları Uygulama (Implementing Subprograms) Ders10.pdf
11 Soyut Veri Türleri (Abstract Data Types) ve Kapsülleme (Encapsulation) Kavramları Ders11.pdf
12 Nesneye Yönelik Programlama Desteği Ders12.pdf
13 Eşzamanlılık (Concurrency) Ders13.pdf
14 İstisna İşleme ve Olay İşleme (Exception Handling and Event Handling) Ders14.pdf
15 Fonksiyonel Programlama Dilleri (Functional Programming Languages) Ders15.pdf